current
 
 
 
Travelling Through Craft, 3-5 maj 2024
 
In `Garaget´ at Konstepidemin Swedish Material Makers will present their international collaboration project: `Travelling Through Craft´. Craft creates a platform for contact with local organisations, colleagues and the general public. Together the group explores the possiblities for dialogue and thus broadening the context of craft in new places and arenas. Travelling Through Craft is just as the its name suggests – travelling through and with craft together.


I Garaget på Konstepidemin presenterar Swedish Material Makers sitt samarbete för internationellt kontaktskapande. Konsthantverket skapar en kontaktyta till lokala arrangörer, kollegor och publik. Tillsammans utforskar gruppen möjligheter till dialog och får därigenom en bredare utblick på konsthantverkets kontext på nya platser. Travelling Through Craft är precis som det låter – att resa genom konsthantverket, tillsammans.


Programpunkter:
  • Fredag 3 maj – 13-00 - 15.00 vernissage 17.00 – 20.00
  • Lördag 4 maj – 12.00 – 16.00
  • Söndag 5 maj – 12.00 – 16.00 – öppen visning 15.00

Tack till Göteborg Stad Kultur, för projektstöd PRONTO vilka gjort det möjligt att genomföra projektet.


TILL KONSTEPIDEMIN...